پ ن: ۱- دیشب یکی از دوستان زنگ زد عصبانی از همه!! وقتی به صداقت بعضی از آدما نگاه میکنم و به ریاکاری خیلیا!!! به ناکارامدی تخصصم مطمئن میشم البته هیچ وقت ناامید نمیشم. دارم فکر میکنم چکار باید کرد!!! ۲- امسال
ادامه مطلب

بعضی وقتا یه اتفاقاتی تو زندگی ادم میفته ادم دوست داره خونه تکونی کنه البته در مورد ما باید بگیم خودتکونی یا شایدم بهتر بگیم ذهن تکونی. نمیدونم قبلا هر چه اینجا نقد گذاشتم به چالش کشیده شد و نتیجه مثبت ایجاد
ادامه مطلب

دوست نداشتم بلافاصله بعد از این حس قریب و هنری!!‌ چیزی بنویسم به خصوص این روزا که تمام تلاشم صرف کار شده فقط کار بی هیچ حرفی، اما ناشر محترم زنگ زدند و گفتند محصول جدید رسید البته غرض دریافت پول بود
ادامه مطلب