پنج شنبه بعد از ظهر یه یا زهرا (س) گفتیم انتظارم بیشتر بود اما اونجا همونجاییه که به نظرم کمشم زیاده! امروز برای بار دوم به یه جا شوک دادیم! واقعا قصد و اراده ای نبود تا بازخورد فاز اول نرسیده وارد فاز دوم بشیم اما ظاهرا اراده خدا هم به همین تعلق گرفته که اونقدر شوک بدیم که بعضیا طبیعی برن! رو ظاهر ادما نمیشه قضاوت کرد اما چهره ادما وحشتناکه وقتی پرده ها کنار میرن! یکی نگران وضعیت کسی بود که بهش شوک وارد شده بود من اما بی خیالم! بی خیال بی خیال!! یعنی برام هیچی مهم نیست جز یک چیز عمل به انچه درسته آن هم در طرفی که من واقع شده ام نه نتیجه برام مهمه و نه آن سوی کار که برای چه کسانی چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. حالا به مرور قضایا شفاف تر میشه یا حداقل انتظار من اینه شفاف تر بشه. یه سیستم جدی تر وارد یه موضع شده که من روش حساس بودم به مرور باید دید چه اتفاقی میفته. ما هم صبورانه تماشا میکنیم

پیام بگذارید