دی ۰۶

قرارمون با دیده بان بر این بود اسفند ۹۴ یکیا یه جایی گیر بندازیم و سه دهه رانتخواری تسویه کنیم. برا همین عقب نشستم. اما گریخت دارم فکر میکنم این فرار بازی بود یا یه اتفاق!! شاید تا سال ۹۶ معلوم بشه یا حداقل شفاف تر بشه. از دیشب ذهنم بدجور درگیر فرار عجیبش از صحنه ای که باید توش گیر میفتاد شده. حالا باید دید میشه بدون بودن اون تو صحنه دوستاشا گیر کشید.

پ ن:

۱- هیچ کدوممون چنین چیزیا پیش بینی نکرده بودیم!! این نشون میده هنوزم بعضیا حرفه ای ترن، خیلی حرفه ای تر.

۲- شاید یه جایی بدتر از اونجایی که باید گیر بیفته و شایدم بازی حضرت حق یه جور دیگه است!!!

۳- تلاشمونا یه جور دیگه خواهیم کرد و به اینده امیدواریم!!!

۴- سعیما میکنم تقوا را رعایت کنم اما دوستان ادما متهممم میکنن.

۵- یه جایی یه اتیش روشن کردم. نمیدونم چطور میشه!!

۶- به نظرم ارایشا تغییر کرده خیلی هم تغییر کرده. حالا باید تماشا کرد!!

نوشتن دیدگاه