عکس نوشته ها

عکس نوشته ها

مجموعه عکس نوشته های تربیتی اجتماعی

 

انتخابات مجلس یازدهم

انتخابات مجلس یازدهم

دکتر رضاعلی نوروزی


نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اصفهان

مواضع و محتواهای (نماهنگ، عکس نوشته و …) انتخابات مجلس یازدهم


عکس نوشت ها:

مجموعه عکس نوشته های انتخاباتی


نماهنگ ها:

۱- مثل قاسم

۲-تجدید میثاق دکتر نوروزی با شهدا و آرمانهای انقلاب

۳-چرا به هنرمندان تئاتر اهمیت نمیدهید؟

۴-سینما باید هویت ساز باشد نه هویت سوز

۵-حق آبه کشاورزان اصفهان(زاینده رود۱)

۶-بی برنامه گی برخی مسئولین برای آب زاینده رود( زاینده رود۲)

۷-دستاورهای علمی تربیتی دکتر رضاعلی نوروزی

۸-ویژگی های اخلاقی دکتر رضاعلی نوروزی از زبان همکاران ایشان

۹-قول شفافیت عملکرد

۱۰-تشکیل کمیسیون شفافیت پارلمان جوانان محله محور

۱۱-شخصیت علمی دکتر رضاعلی نوروزی از زبان همکاران ایشان

۱۲-بازدید دکتر نوروزی از یکی از معادن سنگ اصفهان

۱۳-هزینه های آموزش و پرورش سرمایه گذاری است

۱۴-کنکور منبع استرس برای داوطلبان و منبع ثروت برای کاسبان کنکور

۱۵-مهدکودک ها کارآمد نیست

۱۶-تقلید کورکورانه از غرب ذائقه ها را عوض کرده است.

۱۷-آموزش فرایند ازدواج

۱۸-دستگاه های متولی طلاق چرا هیچ اقدامی انجام نمیدهند؟

۱۹-اشتغال بانوان آری،بیگاری کشیدن وسوءاستفاده ازخانم ها خیر

۲۰-بانوان خانه دار

۲۱-بیوگرافی دکتر رضاعلی نوروزی

۲۲-سرمایه انسانی برای اشتغال جوانان اصفهانی

۲۳-کسب وکارهای کوچک

۲۴-دکتر رضاعلی نوروزی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اصفهان

۲۵-بیوگرافی دکتر رضاعلی نوروزی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲۶-حق آبه کشاورزان اصفهان(زاینده رود۱)

۲۷-بی برنامه گی برخی مسئولین برای آب زاینده رود( زاینده رود۲)

 

نماهنگ‌های تربیتی – راه کارهای موفقیت

مجموعه نماهنگ های راهکارهای موفقیت

راهکار های موفقیت(۱)(ناامیدی ،سمی هلاک کننده است.)


راهکارهای موفقیت(۲)(ایمان به موفقیت عامل موفقیت)


راهکارهای موفقیت(۳)( موفقیت از آن عمل است نه از آن آرزو)


راهکارهای موفقیت(۴)( به داشته های خود توجه کنید نه به نداشته ها)


راهکارهای موفقیت(۵)( اول تفکر بعدا تحرک)


راهکارهای موفقیت(۶) (ناامیدی سم است )

نماهنگ ها

نماهنگ ها

نماهنگ های اجتماعی-تربیتی

با سخنرانی دکتر نوروزی

 

 

راهکار های موفقیت

نماهنگ های بیشتر با این موضوع _ کلیک کنید


ملاک‌های انتخاب همسر

نماهنگ های بیشتر با این موضوع _ کلیک کنید


راهکارهای تربیت فرزند

نماهنگ های بیشتر با این موضوع _ کلیک کنید

پایان نامه ها

پایان نامه ها
فهرست پایان نامه های تحت نظر دکتر رضاعلی نوروزی
بررسی اهداف ، مبانی ، اصول و روشهای تربیت سیاسی از دیدگاه افلاطون,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی
بررسی و تبیین اثرات تربیتی معاد‌باوری در تعالی انسان ,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
تبیین تربیت عرفانی ازدیدگاه عطارنیشابوری ,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
بررسی سرمایه اجتماعی مبتنی بر آموزه های امام علی (ع) ,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,رضا علی نوروزی,محمدرضا نیستانی
تبیین تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه جوادی آملی,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
بررسی اصول تربیت منش و دلالتهای آن برای تربیت اخلاقی,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,محمدحسین حیدری,رضا علی نوروزی
تبیین تربیت اخلاقی از دیدگاه شهید مطهری,کارشناسی ارشد,۱۳۹۳,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
تبیین ایمان به حیان پس از مرگ و دلالت های تربیتی ان در دیدگاه علامه طباطبائی(ره),کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی
تحلیل و تبیین مبانی معرفت‌شناختی ابن سینا و دلالت‌های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی
تبیین تربیت اجتماعی از منظر علامه جعفری و دلالتهای آن برای تعلیم و تربیت,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
بررسی رابطه دینداری با فرهنگ مشارکتی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا هویدا,رضا علی نوروزی
تبیین فکر و ذکر در آموزه‌های اسلامی و استنتاج پیامدهای آن برای تعلیم و تربیت,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا علی نوروزی,حسنعلی بختیار نصر آبادی
تبیین تربیت اخلاقی از منظر ابن سینا,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا علی نوروزی,حسنعلی بختیار نصر آبادی
تبیین تربیت اجتماعی از منظر علامه محمد تقی جعفری,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
تبیین تربیت اخلاقی از منظر علامه محمد تقی جعفری,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
تبیین ویژگی های ولایت مداری واستنباط دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
تبیین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای فلسفه تدوین شده آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران,کارشناسی ارشد,۱۳۹۲,رضا علی نوروزی,بی بی عشرت زمانی
یررسی نفس از دیدگاه ابن سینا و تبیین دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۱,رضا علی نوروزی,محمد نجفی
تبیین تربیت معنوی با تاکید بر تربیت عرفانی از منظر علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,۱۳۹۱,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
تبیین تربیت اخلاقی از منظر امام سجاد(ع),کارشناسی ارشد,۱۳۹۱,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
تبیین انتظار منجی در تفکر شیعی ودلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
تبیین انسان شناسی از منظر ملاهادی سبزواری ودلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
تحلیل تطبیقی محتوای کتاب‌های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ رسمی پوشش در ایران و سوریه,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,وحید قاسمی,رضا علی نوروزی
انسان از دیدگاه علامه طباطبائی و دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,رضا علی نوروزی,حسنعلی بختیار نصر آبادی,محمد نجفی
تبیین تربیت اجتماعی از منظر علامه طباطبایی,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,رضا علی نوروزی,محمد نجفی
تبیین تربیت زیبایی شناختی از منظر علامه محمد تقی جعفری,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,رضا علی نوروزی,محمد نجفی
بازشناسی مولفه های هویت فرهنگی و تبیی جایگاه آن در اهداف تعلیم وتربیت ایران,کارشناسی ارشد,۱۳۹۰,محمدحسین حیدری,رضا علی نوروزی
بررسی ضرورت و امکان سنجی برنامه ریزی درسی دوزبانه فارسی و ترکی در آموزش ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان (مطالعه موردی استان های آذربایجان شرغی و غربی),کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی,رضا علی نوروزی
بررسی نفس از دیدگاه ملاصدرا و دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی,محمد نجفی
تحلیل و تبیین انسان شناسی از دیدگاه ابن عربی و دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,حسنعلی بختیار نصر آبادی,محمدحسین حیدری,رضا علی نوروزی
بررسی و تحلیل دیدگاه های معرفت شناسی ملاصدرا و دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,حسنعلی بختیار نصر آبادی,محمد نجفی,رضا علی نوروزی
بررسی مبانی ،اصول و روش های تربیت اخلاقی ،از دیدگاه ملااحمد نراقی,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی,محمد نجفی
بررسی و اندیشه های هرمنوتیکی هیدگر و پیامدهای تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,رضا علی نوروزی,حسنعلی بختیار نصر آبادی
تحلیل و تبیین انسان شناسی از دیدگاه مولوی و دلالت های تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۹,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی,محمدحسین حیدری
تحلیل و تبیین مبانی فلسفه اشراق سهروردی با تاکید بر معرفت شناسی و دلالت تربیتی آن,کارشناسی ارشد,۱۳۸۸,حسنعلی بختیار نصر آبادی,رضا علی نوروزی
بررسی دیدگاه های هستی شناسی علامه طباطبایی ودلالت های تربیتی ان,کارشناسی ارشد,۱۳۸۸,حسنعلی بختیار نصر آبادی,محمد نجفی,رضا علی نوروزی