آذر ۲۴

یه دوست که واقعا دوسش دارم پیام تهدیدامیز کسیا فرستاده بود. به نظرم به من ربطی نداشت نه پیام نه تهدید نه اصل ماجرا، اما برا کسی که مربوط بود فرستادم. به نظرمیرسه همه در سکوت بی صدا کار میکنن. حیفم اومد بگذرم جوابش دادم این یعنی اوج خلاقیت! یه دوستم تلاش می کنه من مثل قبل کار کنم بی تفاوتم بی تفاوت تر از هر زمانی!! نهایت پیاما منتقل کنم این روزا حس مبهم و گنگی با منه انرژیش ازاد بشه بهتر میتونم بفهمم چه اتفاقاتی در پیش است. از یه جایی زنگ زدند ظن خودم به دو نفر میره فرقی نمیکنه کدوم دوست چنین نقشه ای برا من کشیده اما یه جایی به موقع تلافی میکنم هر چند از هر دو نفر طلبکارم! خوبه ادما طلباشون زودتر از اون که دیر بشه بپردازن. یه سیستم به چالش کشیدیم به مرور رو میاد و ما هم تماشا میکنیم. به نظرم حمایتها بیشتر شده هر چند یه جایی به یکی گیر کردیم یه سیستم تمام تلاششا میکنه من با اون درگیر نشم!!! خوبه همینقدر تلاشم خوبه هم برا من هم برا اون هم برا سیستم بلاخره باید وزن هر کسی یه جایی مشخص بشه!! به نظر میرسه باید فکر کنم در حالی که قول دادم فکر نکنم.

نوشتن دیدگاه