آبان ۱۰

شنبه یه جلسه داشتیم راجع به همه چیز حرف زدیم جز اونجایی که هدف بود اینکه ادم بتونه ذهنا را طوری مهندسی کنه که بی هیچ هزینه حتی حرف زدن راجع به یه جایی یا یه چیزی اونجا را هدف قرار بده عالیه. به نظرم با بازسازی اون فضا خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد. از دوستایی که این روزا هستند ممنونم. ارزوم اینه خدا بهترینها را بهشون بده! عازم سفریم و این تولدی است دوباره! قبلا چندین بار چنین فرصتها و فرصتهای مشابها به راحتی کنار گذاشتم. اینکه الان داریم میریم یعنی از نو متولد شدیم.

نوشتن دیدگاه