دی ۱۹

دهه اول محرم گذشت و ما هنوز درك نكرده‌ايم انچه را كه بايد درك مي‌كرديم

نمي دانم شايد انتظار من از جامعه و ديگران بسيار زياد است اما …..

نمي دانم شايد روزي بيايد كه همه حسيني عمل نمايند نه انكه بر سفره حسين بنشينند و يزدي عمل نمايند

مگر نه اين است كه امام حسين در پي اصلاح بود از گذر سال‌ها چقدر به انچه كه ان حضرت در پي دست يابي بود انديشيده ايم

از اين همه وعظ خطابه چه طرفي بسته‌اند و بسته‌ايم چند ميلي متر به سمت اصلاحات حسيني ره طي كرده‌ايم

نمي دانم

شايد روزي بيايد كه ريا و تظاهر نباشد

روزي بيايد كه حسينيان حسيني باشند و يزديان يزدي نه انكه هر كس مدعي باشد

شايد روزي بيايد

ان روز خواهد امد و زمين بهار را به چشم خويش خواهد ديد

ان روز محرم به بار نشسته است

ان روز …

و من منتظرم

برچسب‌ها: ,

نوشتن دیدگاه