اردیبهشت ۱۳

به مناسبت روز استاد

مصاحبه ای صمیمانه با آقای دکتر نوروزی

متن کامل گفتگو

پ ن:

۱- لحن این مصاحبه چقدر محافظه کارانه است این یعنی اینکه دستور عقب نشینی سید یه جاهایی رو من اثر گذاشته!

۲- هر چقدر لحن این مصاحبه محافظه کارانه است اقدامات صورت گرفته بعد از ابلاغ دستور جسورانه است. هدیه به بچه های پاک و معصوم یمن و به تمام دوستا و همراهام تو این ایام، به طور خاص به سید و یه تشکر ویژه بابت دلنگرانیش از کارای متهورانه من!

۳- این روزا معادلات خیلیا نمی خونه بعضیا تا اخر عمرشونم دیگه معادلاتشون نمیخونه!! هدیه به بغض فروخورده اصحاب صفه ۱و ۲ و عشقشون به خوبی ها!!!

 

اردیبهشت ۰۹

خداوند متعال در قرآن کریم تعلیم و تربیت را از وظایف پیامبرگرامی اسلام برمی شمرد و ایشان را در جایگاه معلمی و مربی‌گری امت قرار می‌دهد و در این جایگاه بر برخورداری پیامبر از برخی ویژگی‌ها برای توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تاکید می‌ورزد. استخراج و تبیین این ویژگی‌ها جهت بهره‌برداری دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصاً مربیان دینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی دنبال می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که در مجموع ده ویژگی در شأن معلمی، برای پیامبر مورد تاکید قرار گرفته، که تحت دو عنوان کلی ویژگی‌های حرفه‌ای و فردی قابل احصاء است. ویژگی‌های حرفه‌ای مشتمل بر علم و آگاهی، و شناخت متربی و مخاطب بوده و ویژگی‌های فردی ناظر به ویژگی‌هایی در ارتباط خود، و در ارتباط با دیگران می‌باشد. ویژگی‌های فردی در ارتباط با خود، در خشیت الهی، اخلاص و حق‌پویی خلاصه گشته و ویژگی‌های فردی نیز در ارتباط با دیگران، صداقت، شکیبایی، مهربانی و نرم‌خویی، تواضع و آراستگی را در بر می‌گیرد.

اردیبهشت ۰۹

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه بومی‌شده فبک بر افزایش خودکارآمدی، شادی و خوش­ بینی دانش­ آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه می باشد. بدین‌منظور، از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش ­آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه است. از این جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام­ مند، یک نمونه هشتاد نفری (شصت نفر آزمایش و بیست نفر کنترل) انتخاب شد. اجرای مقیاس خودکارآمدی کودکان، پرسشنامه شادی آکسفورد و آزمون جهت گیری زندگی ( LOT ) در گروههای آزمایش و کنترل، نشان داد که قبل از اجرای برنامه فبک تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد. برنامه مذکور، طی شش جلسه هشتاد دقیقه­ ای در گروههای آزمایش به اجرا درآمد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم­ افزار spss18 نشان­ داد که گروه‌های آزمایش بطور معناداری نمره خودکارآمدی (۰۵/۰> P ) و خوش­ بینی (۰۵/۰> P ) بالاتری کسب کرده‌اند. اما بین نمرات پس ­آزمون شادی، گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/ ۰> P ). از این رو، می توان گفت بین اجرای برنامه بومی­ شده فبک و خودکارآمدی و خوش­ب ینی ارتباط مثبتی وجود دارد، اما این برنامه در افزایش شادی بی‌تأثیر است.

این مقاله در مجله فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدراشماره ۵ و ۶ ص ص. ۱۲۰- ۱۰۵ چاپ شده است.

اردیبهشت ۰۹

مقاله‌یپیش‌رو، در صدد است با کاربرد شیوه‌ای تحلیلی، به استخراج و تدوین دیدگاه علامه طباطبائی در باره شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش حاضر، نشانگر آن است که نظریه‌پردازان اجتماعی نگرش‌های متفاوتی پیرامون نحوه‌ی ارتباط انسان و اجتماع دارند؛ به‌نحوی‌که برخی، اصالت را به فرد و برخی به جامعه می‌دهند. در این میان، دیدگاه علامه طباطبایی، دیدگاهی ابتکاری و بدیع است که با اتکا به اندیشه‌های اجتماعی و انسان‌شناسی اسلام، توانسته است به بهترین نحو ممکن، شأن اجتماعی انسان را به تصویر بکشد. در اندیشه‌ی او، بین جامعه و افرادش رابطه‌ای دو سویه و بسیار عمیق وجود دارد که در آن هر کدام عامل رشد دیگری و در عین حال مسئول کمال خویشتن هستند. این جهت‌گیری، تغییری اساسی در برنامه‌های تربیت اجتماعی را می‌طلبد که بر خلاف آن‌چه امروزه در نظام‌های آموزشی جریان دارد، نه فرد را برای خدمت به جامعه تربیت کند و نه جامعه را ابزاری در دست او بداند.

فروردین ۲۸

پ ن:

۱- دیشب یکی از دوستان زنگ زد عصبانی از همه!! وقتی به صداقت بعضی از آدما نگاه میکنم و به ریاکاری خیلیا!!! به ناکارامدی تخصصم مطمئن میشم البته هیچ وقت ناامید نمیشم. دارم فکر میکنم چکار باید کرد!!!

۲- امسال سعی می کنم انرژی و نیروما در حوزه های مختلف متوازن تقسیم کنم خیلی سخته ولی فکر کنم شدنیه !!!

۳- الحمدلله الذی هدانا!!

۴- تمام تلاشم اینه از کنار بعضی چیزا بگذرم اما شاید علاقه ای در هستی هست که اینجور نشه لازم باشه دست به هر کاری میزنم!!! نسبت به قبل خیلی ارومترم و …

۵- همیشه وقتی از بیرون به یه حوزه کاری جدید و تجربه نشده نگاه می کنی نگرانی اما وقتی واردش میشی می بینی تصوراتت غلط بوده و شاید اگه زودتر وارد شده بودی الان جای دیگه ای بودی. از اینکه فرصت مهیاست تا تجربه های جدیدی به دست بیاد خوشحالم.