اسفند ۱۲

در تمام مدارس فضاي خاصي وجود دارد كه فرهنگ مدرسه ناميده مي‌شود. مفهوم فرهنگ مدرسه در سال‌هاي اخير اهميت بسيار زيادي يافته است به طوري كه در طول دهه‌هاي 1970 و 1980 براي اجراي تغييرات مهم در مدارس بحث فضاهاي فرهنگي نيز مطرح شد كه اصلاحات زيادي در آموزش و پرورش ايجاد كرد. از ميان كساني كه به اصلاحات آموزشي با تاكيد بر فرهنگ مــدرسه و تغيير در آن دل بسته بودند مي‌توان به گودلد و سايزر اشاره كرد. آنان در جواب اين سوال كه  فرهنگ مدرسه چيست؟ مطرح مي‌كنند كه:فرهنگ مدرسه عبارت از يك محيط كلي است كه در آن تربيت فراگيران اتفاق مي‌افتد. فرهنگ مدرسه شامل تمام افراد حاضر در مدرسه و روشي كه مدرسه عمل مي‌كند، مي‌شود. فرهنگ مدرسه داراي عناصري است كه عبارتند از: بينش افراد، ارزش‌ها، نقش‌ها، قدرت روابط، محرك‌ها، گروه‌ها، نگرش‌ها، انتظارات، همكاري، رقابت، فعاليت‌هاي دانش‌آموزان، مراقبت‌ها، ارزش‌يابي، بازخورد، بازي و فضاها.

نوشتن دیدگاه