دی ۱۹

دهه اول محرم امسال نيز گذاشت چون سال‌هاي قبل و چقدر درس گرفتيم

چرا ما مثل حسين نمي انديشيم و مثل حسين عمل نمي كنيم

ايا با خود انديشيده‌ايم كه حسين عليه السلام چگونه مي‌انديشيد و در پي چه اصلاحاتي بود

ايا ما در خود نه در جامعه اين اصلاحات را ايجاد كرديم.

انان كه در پي تبيين حسين و قيام او هستند چطور؟

به اصلاحات حسيني انديشيده‌اند

روزي خواهد امد و ان روز زمين بهار را جشن خواهد گرفت

بهار واقعي.

و ان روز زمين حسيني خواهد شد و ادميان از قيد و بند تفكرات يزديدي ازاد خواهند شد.

و من منتظرم

برچسب‌ها: ,

نوشتن دیدگاه