خداوند متعال در قرآن کریم تعلیم و تربیت را از وظایف پیامبرگرامی اسلام برمی شمرد و ایشان را در جایگاه معلمی و مربی‌گری امت قرار می‌دهد و در این جایگاه بر برخورداری پیامبر از برخی ویژگی‌ها برای توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تاکید می‌ورزد. استخراج و تبیین این ویژگی‌ها جهت بهره‌برداری دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصاً مربیان دینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی دنبال می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که در مجموع ده ویژگی در شأن معلمی، برای پیامبر مورد تاکید قرار گرفته، که تحت دو عنوان کلی ویژگی‌های حرفه‌ای و فردی قابل احصاء است. ویژگی‌های حرفه‌ای مشتمل بر علم و آگاهی، و شناخت متربی و مخاطب بوده و ویژگی‌های فردی ناظر به ویژگی‌هایی در ارتباط خود، و در ارتباط با دیگران می‌باشد. ویژگی‌های فردی در ارتباط با خود، در خشیت الهی، اخلاص و حق‌پویی خلاصه گشته و ویژگی‌های فردی نیز در ارتباط با دیگران، صداقت، شکیبایی، مهربانی و نرم‌خویی، تواضع و آراستگی را در بر می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *