انتخابات مجلس یازدهم

انتخابات مجلس یازدهم

دکتر رضاعلی نوروزی نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اصفهان مواضع و محتواهای (نماهنگ، عکس نوشته و …) انتخابات مجلس یازدهم عکس نوشت ها: مجموعه عکس نوشته های انتخاباتی ​نماهنگ ها: ۱- مثل قاسم ۲-تجدید میثاق دکتر نوروزی با شهدا و آرمانهای انقلاب ۳-چرا به هنرمندان تئاتر اهمیت نمیدهید؟ ۴-سینما باید هویت ساز […]

نماهنگ‌های تربیتی – راه کارهای موفقیت

مجموعه نماهنگ های راهکارهای موفقیت راهکار های موفقیت(۱)(ناامیدی ،سمی هلاک کننده است.) راهکارهای موفقیت(۲)(ایمان به موفقیت عامل موفقیت) راهکارهای موفقیت(۳)( موفقیت از آن عمل است نه از آن آرزو) راهکارهای موفقیت(۴)( به داشته های خود توجه کنید نه به نداشته ها) راهکارهای موفقیت(۵)( اول تفکر بعدا تحرک) راهکارهای موفقیت(۶) (ناامیدی سم است )