دی ۱۹

دهه اول محرم گذشت و ما هنوز درك نكرده‌ايم انچه را كه بايد درك مي‌كرديم

نمي دانم شايد انتظار من از جامعه و ديگران بسيار زياد است اما …..

نمي دانم شايد روزي بيايد كه همه حسيني عمل نمايند نه انكه بر سفره حسين بنشينند و يزدي عمل نمايند

مگر نه اين است كه امام حسين در پي اصلاح بود از گذر سال‌ها چقدر به انچه كه ان حضرت در پي دست يابي بود انديشيده ايم

از اين همه وعظ خطابه چه طرفي بسته‌اند و بسته‌ايم چند ميلي متر به سمت اصلاحات حسيني ره طي كرده‌ايم

نمي دانم

شايد روزي بيايد كه ريا و تظاهر نباشد

روزي بيايد كه حسينيان حسيني باشند و يزديان يزدي نه انكه هر كس مدعي باشد

شايد روزي بيايد

ان روز خواهد امد و زمين بهار را به چشم خويش خواهد ديد

ان روز محرم به بار نشسته است

ان روز …

و من منتظرم

برچسب‌ها: ,

دی ۱۹

دهه اول محرم امسال نيز گذاشت چون سال‌هاي قبل و چقدر درس گرفتيم

چرا ما مثل حسين نمي انديشيم و مثل حسين عمل نمي كنيم

ايا با خود انديشيده‌ايم كه حسين عليه السلام چگونه مي‌انديشيد و در پي چه اصلاحاتي بود

ايا ما در خود نه در جامعه اين اصلاحات را ايجاد كرديم.

انان كه در پي تبيين حسين و قيام او هستند چطور؟

به اصلاحات حسيني انديشيده‌اند

روزي خواهد امد و ان روز زمين بهار را جشن خواهد گرفت

بهار واقعي.

و ان روز زمين حسيني خواهد شد و ادميان از قيد و بند تفكرات يزديدي ازاد خواهند شد.

و من منتظرم

برچسب‌ها: ,

دی ۱۸

ديشب با تاكيدات دوستان مختلف  تصميم گرفتم يه سري به هيات‌هاي مذهبي شهر بزنم.

هر چند نهايتا نتونستم به بيش از 4- 5 تاشون سر بزنم و دوستان را راضي كنم اما يه چيزي منا رنج مي داد

مگر نه اينكه پيامبر گرامي اسلام اومده بود كه مردم حول محور دين جمع بشن.  مگر نه اين بود كه امام حسين عليه السلام براي اصلاح امور همين دين قيام كرد

پس چرا با وجود اين همه حسينيه و مسجد در هر كوي و برزني جلسه‌اي برپاست؟

هر چند احتمالاٌ نيت همه اينها خير باشه و احترام و بزرگداشت امام حسين ، اما بهتر نيست اين حركت‌هاي خودجوش توسط سازمان‌هايي كه ظاهرا مسووليت برعهده دارند سازماندهي شده و به صورتي منسجم و متحد اين مراسم برگزار بشه تا اثرگذار تر  باشه

نظر شما چيه؟

برچسب‌ها: ,

دی ۱۳

سالها شتابان در پي هم مي‌ايند و مي‌روند  آنچه بايد بياموزيم ناموخته‌ايم. من از امام حسين آموختم كه ازاده باشم و با ازادگي زندگي كنم. سعي ميكنم كه هميشه، در همه حال و در همه جا آنچه را درست مي‌پندارم عملي نمايم. براي من نتيجه هيچ گاه در اولويت نبوده است. چنانكه خوشامد هيچ شخصي نيز برايم اهميت نداشت. اين روزها همه سياه مي‌پوشند تا بگويند حسيني هستند اما نمي دانم چرا از آزادي و آزادگي خبري نيست. چرا ادمها اين همه در قيد و بند تعلقات خويشند.

ارزومندم كه همه انسانها از قيد تعلقات برهند  با ازادگي زندگي كنند.

برچسب‌ها: ,