اردیبهشت ۲۵

دانش آموزان هر کشوری، نسل آینده­ آن کشور را رقم می­زنند. از این­رو، هر کشوری می­تواند از راه های گوناگون، برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود را برای دانش آموزان منتشر کند (رمزگذاری)؛ یعنی پیام­هایی که از طریق متون درسی، مصوبه­های آموزشی و تصاویر کتاب­های درسی به دانش آموزان منتقل می­شود، می­تواند از سوی دانش­آموزان به روش­های مختلفی قرائت شود (رمزگشایی). در پژوهش حاضر، هدف، بررسی نابرابری نقش­های جنسیتی در میان تصاویر کتب درسی است. در هر کشوری، گفتمانی خاص وجود دارد که همه اصول، قوانین، ارزش­ها و هنجارها از آن منبعث می­شود. کتب درسی یکی از ابزارهای لازم برای انتقال این گفتمان به مخاطبان است. به همین منظور، تصاویر کتاب­های درسی مقطع دبستان و راهنمایی ایران و سوریه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مقایسه شده است. داده­ها بیانگر آن است که حدود ۶۰ درصد تصاویر مربوط به جنس مذکر و حدود ۴۰ درصد آنها مربوط به جنس مونث است. جنس مونث بیشتر در سنین کودکی به تصویر کشیده ­شده­است و در سنین بالاتر در نقش مادری، معلمی و پرستاری قرار گرفته­اند؛ ولی جنس مذکر بیشتر در سنین جوانی نمایش داده شده اند که عهده­دار مشاغل تخصصی، سخت، حرفه­ای، تولیدی و خدماتی هستند. با این وصف، زنان با به دست آوردن قدرت تولید مادی می­توانند با دنیای مردان رقابت کنند. هرچند در سال­های اخیر حرکت­هایی در جهت برابری جنسیتی صورت گرفته است؛ اما هنوز چرخه تحلیل به طرف مردان سنگینی می­کند.

اردیبهشت ۱۷

The goal of this study was to investigate the effect of educating philosophy curriculum in the children on the spiritual development of female students with 12-14 years old in the city of Isfahan. The present study is a semi experiment research. The research design is pretest-posttest research with experiment and control group. In order to select the sample members, cluster sampling method was used. For this purpose, the curriculum was conducted for 15 sessions in the experiment group. The curriculum was conducted two times in week. The research data were analyzed through multi-variable COVARIANCE Analysis in the SPSS. The findings of this study revealed that implementation of philosophy curriculum education program leads to spiritual development of students in terms of God awareness, grandiosity, and instability (p≤۰٫۰۵). Also our findings indicated that implementation of philosophy curriculum does not affect spiritual development of students in terms of impression management and realistic acceptance (p≤۰٫۰۵). Based on the results of this study, it can be said that implementation of philosophy curriculum leads to the spiritual development of students.

۵۳۳۳

اردیبهشت ۱۳

به مناسبت روز استاد

مصاحبه ای صمیمانه با آقای دکتر نوروزی

متن کامل گفتگو

پ ن:

۱- لحن این مصاحبه چقدر محافظه کارانه است این یعنی اینکه دستور عقب نشینی سید یه جاهایی رو من اثر گذاشته!

۲- هر چقدر لحن این مصاحبه محافظه کارانه است اقدامات صورت گرفته بعد از ابلاغ دستور جسورانه است. هدیه به بچه های پاک و معصوم یمن و به تمام دوستا و همراهام تو این ایام، به طور خاص به سید و یه تشکر ویژه بابت دلنگرانیش از کارای متهورانه من!

۳- این روزا معادلات خیلیا نمی خونه بعضیا تا اخر عمرشونم دیگه معادلاتشون نمیخونه!! هدیه به بغض فروخورده اصحاب صفه ۱و ۲ و عشقشون به خوبی ها!!!

 

اردیبهشت ۰۹

خداوند متعال در قرآن کریم تعلیم و تربیت را از وظایف پیامبرگرامی اسلام برمی شمرد و ایشان را در جایگاه معلمی و مربی‌گری امت قرار می‌دهد و در این جایگاه بر برخورداری پیامبر از برخی ویژگی‌ها برای توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تاکید می‌ورزد. استخراج و تبیین این ویژگی‌ها جهت بهره‌برداری دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصاً مربیان دینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی دنبال می‌کند. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که در مجموع ده ویژگی در شأن معلمی، برای پیامبر مورد تاکید قرار گرفته، که تحت دو عنوان کلی ویژگی‌های حرفه‌ای و فردی قابل احصاء است. ویژگی‌های حرفه‌ای مشتمل بر علم و آگاهی، و شناخت متربی و مخاطب بوده و ویژگی‌های فردی ناظر به ویژگی‌هایی در ارتباط خود، و در ارتباط با دیگران می‌باشد. ویژگی‌های فردی در ارتباط با خود، در خشیت الهی، اخلاص و حق‌پویی خلاصه گشته و ویژگی‌های فردی نیز در ارتباط با دیگران، صداقت، شکیبایی، مهربانی و نرم‌خویی، تواضع و آراستگی را در بر می‌گیرد.

اردیبهشت ۰۹

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه بومی‌شده فبک بر افزایش خودکارآمدی، شادی و خوش­ بینی دانش­ آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه می باشد. بدین‌منظور، از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش ­آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه است. از این جامعه به روش نمونه‌گیری تصادفی نظام­ مند، یک نمونه هشتاد نفری (شصت نفر آزمایش و بیست نفر کنترل) انتخاب شد. اجرای مقیاس خودکارآمدی کودکان، پرسشنامه شادی آکسفورد و آزمون جهت گیری زندگی ( LOT ) در گروههای آزمایش و کنترل، نشان داد که قبل از اجرای برنامه فبک تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد. برنامه مذکور، طی شش جلسه هشتاد دقیقه­ ای در گروههای آزمایش به اجرا درآمد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم­ افزار spss18 نشان­ داد که گروه‌های آزمایش بطور معناداری نمره خودکارآمدی (۰۵/۰> P ) و خوش­ بینی (۰۵/۰> P ) بالاتری کسب کرده‌اند. اما بین نمرات پس ­آزمون شادی، گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/ ۰> P ). از این رو، می توان گفت بین اجرای برنامه بومی­ شده فبک و خودکارآمدی و خوش­ب ینی ارتباط مثبتی وجود دارد، اما این برنامه در افزایش شادی بی‌تأثیر است.

این مقاله در مجله فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسلامی صدراشماره ۵ و ۶ ص ص. ۱۲۰- ۱۰۵ چاپ شده است.